Dịch vụ trực tuyến-Online Services

Dịch vụ trực tuyến-Online Services :

 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện giải quyết thủ tục hành chính sẽ góp phần tạo môi trường làm việc để cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, thực hiện các dịch vụ do nhà nước cung cấp một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Showing 1–12 of 13 results

 • https://shorten.asia/SGxmFvGe
 • https://shorten.asia/QQKMEn2z
 • https://shorten.asia/vsgQGBxb
 • https://shorten.asia/sVZxRta5
 • https://shorten.asia/WexShEYG
 • https://shorten.asia/trHS6AM8
 • https://shorten.asia/Jdezva5H
 • https://shorten.asia/sSjSpq3d
 • https://shorten.asia/g2NcTztf
 • https://shorten.asia/dEVPssR5
 • https://shorten.asia/9T2Qz7td
 • https://shorten.asia/4UTndwxf